Головна > Підтримка > СТАТТІ > Фототехнічна експертиза, поняття та її завдання

Фототехнічна експертиза, поняття та її завдання

Враховуючи предмет судової фототехнічної експертизи, беручи до уваги масштаби розповсюдженості технічних засобів фіксації на побутовому рівні (камери відеоспостереження в магазинах, банках, на підприємства та установах всіх форм власності, в приватних будинках та транспортних засобах), а також державну програму по охороні публічного порядку, спрямовану на встановлення відеокамер в громадських місцях, – можна вести мову про можливість отримання колосального обсягу криміналістично значущої інформації у вигляді матеріалів фото- та відеозапису, на яких зафіксовані особи та об’єкти, пов’язані з подією правопорушення, а також іноді сам механізм події. Безумовно, за умови кваліфікованого виявлення та вилучення відповідних цифрових об’єктів, у межах проведення судової фототехнічної експертизи буде не лише джерелом доказів, а й слугувати джерелом інформації щодо планування та організації досудового розслідування у цілому.

Якісне вилучення матеріалів фото- та відеозапису забезпечується дотриманням відповідної процесуальної процедури, а також наявністю розуміння суб’єкта розслідування щодо місць розташування технічних засобів фіксації. Подекуди у своїй пошуковій діяльності суб’єкти розслідування не звертають увагу на транспортні засоби, що перебувають в зоні події, і які можуть бути обладнані автоматичним відео реєстратором, водночас відео- чи графічні зображення саме з таких пристроїв є вагомою криміналістично значущою інформацією, зважаючи на технологічні та технічні параметри зйомки таких засобів фіксації.

У більшості випадках працівники правоохоронних органів не звертають увагу на пристрої відео та фото фіксації які встановлені в салонах транспортних засобів, які в автоматичному режимі здійснюють запис якщо в поле зору камери потрапляє будь-який рухомий об’єкт. Інколи вилучені відео чи графічні зображення саме з таких пристроїв може надати дуже вагому інформацію необхідну для розслідування, адже кут зйомки та відстань на якій розташований певний об’єкт зведені до мінімуму.

В деяких випадках інформацію на пристроях відео та фотофіксації видаляють власники таких пристроїв. Безпосередньо під час огляду зі спеціалістами можливо наприклад встановити, що відповідно до зафіксованих показників дати та часу відсутній певний проміжок часу. Інколи виникає необхідність у вилученні безпосередньо носія інформації з пристрою відеофіксації з метою проведення подальшого огляду зафіксованої інформації у відеофайлах чи фознімках для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так вилучивши пристрій з носієм інформації та сформулювавши коректні питання можливе проведення комп’ютерно-технічної експертизи з метою відновлення видаленого часового проміжку та подальшого проведення фототехнічного дослідження з метою виділення індивідуалізуючого комплексу ознак зафіксованих об’єктів.

У разі наявності вилучених предметів, одягу, транспортних засобів тощо, необхідно створити порівняльний матеріал (фотознімки чи відеозапис) на яких вони будуть зафіксовані саме в таких ракурсах які зафіксовані на відеозаписах чи фотознімках з підозрюваними об’єктами (які необхідно дослідити). У разі неможливості створити відповідні зразки, залучити спеціаліста.

Також, за певних умов, при подальшому проведенні фототехнічної експертизи, експерту можуть бути необхідні розмірні характеристики певних об’єктів, частин дороги, відстані між об’єктами та ін. Саме тому спеціаліст при огляді місця події, усвідомлюючи необхідність в даній інформації в подальших дослідженнях, заздалегідь може провести дані виміри для надання їх разом з об’єктами для проведення фототехнічної експертизи.

Покращення обізнаності суб’єктів розслідування щодо сучасних можливостей судової фототехнічної експертизи, а також подолання їх стереотипного сприйняття інформаційної значущості матеріалів фото- та відеозапису при проведенні судової фототехнічної експертизи не лише активізує пошукову діяльність учасників кримінального провадження щодо виявлення відповідних об’єктів, але й значно розширює обсяг фактичних даних, доступних для використання під час розслідування кримінальних правопорушень.